We gebruiken je gegevens alleen om je eventueel een e-mail terug te sturen.

Routewijzigingen

De wandelgidsen worden kort voor of direct na jouw aankoop voor jou gedrukt. Zo beschik je over de meest recente routebeschrijvingen.
Dat neemt niet weg dat er ondertussen alweer wat gewijzigd kan zijn. Dat zal vooral het geval kunnen zijn als je de routes geruime tijd na je aankoop gaat lopen. Kijk bij jouw wandelgids of er inmiddels wijzigingen zijn doorgevoerd.

Routewijziging in de wandelgids Limburg zuid:

Door gewijzigd recreatiebeleid van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en door stormen afgesloten paden zijn we genoodzaakt enkele routes aan te passen:

Route 1 – Drie stadsbeken
Blz. 6 t/m 9: in een van de vorige versies was dit een gps-wandelingen (dus zonder routebeschrijving). Ondertussen zijn in enkele parken de paden aangepast en loopt de route niet meer door een landgoed waar woningen gebouwd worden. De route is grondig herzien en weer beschikbaar met een routebeschrijving. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz06-09.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V11

Route 4 – Bergentriootje
Blz. 19,  tekstblok 1, regel 6: bij vijverhoek is zigzaghekje er nier meer, daar RA naar grote kei die u al ziet.
Begin tekstblok 2: bordje Geleenbeekdal/Wanenberg staat er niet meer, daar pad RD blijven volgen.
Deze wijzigingen zijn opgenomen vanaf versie V2.

Route 6 – Bekensextet
Blz. 26 t/m 29: In het laatste deel zijn enkele graspaden opgeheven en daar nieuwe paden aangelegd. Routebeschrijving, kaartje en gps-track zijn aangepast. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving:
http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz26-29.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V6.

Route 7 – Groen rondje
Blz. 30 t/m 33: De wandeling heeft een paar kleine routewijzingen ondergaan. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving:
http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz30-33.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V4.

Route 8 – Paradijsje
Blz. 34 t/m 37: Vanwege een enkel afgesloten paadje en veranderingen in een paar aanwijzingen is de routebeschrijving hier en daar wat aangepast. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz34-37.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V10.

Route 9 – Grensbeken
Blz. 38 t/m 41: een beek heeft een flink stuk van een pad daarlangs afgeslagen. De route is aangepast met een kleine routewijziging. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz38-41.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V11.

Route 13 – Eyserbeek
Blz. 56: n.a.v. een onduidelijkheid is de tekst in blok 3 halverwege regel 5 wat aangepast: na tekst ‘Let weer op:’ zin vervangen door ‘na 100m bij rood/bruin paaltje RA, pad maakt verderop dalende rechterbocht naar brugje en gaat daarover’.
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V4

Route 15 – Hoge Fronten
Blz. 64, tekstblok 3, regel 4: na deze zin is de verkeerssituatie veranderd: ‘Na klaphekje en grindweg LA ri verkeerslichten’, daarna is dit de wijziging: ‘Voor die verkeerslichten RA de Statensingel overstreken en RD (Capucijnenstraat, straatnaambordje ontbreekt)’, verder ongewijzigd.
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V3.

Route 16 – Savelsbosgrotten
Blz. 66 t/m 69: door meerdere stormen zijn enkele paden voor wandelaars afgesloten, de route is aangepast. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz66-69.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V4.

Route 18 – Stoom afblazen
Blz. 74-77: Halverwege tekstblokje 3 is een weiland voor wandelaars afgesloten, de route is aangepast. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz74-77.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V4.

Route 19 – Stiltegebied!
Blz. 78 t/m81: Hier en daar zijn er in de routebeschrijving wat aanwijzingen veranderd. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz78-81.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V6.

Route 21 – Geul
Blz. 86 t/m 89: Vanwege een afgesloten struinpaadje is er een kleine routewijziging. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz86-89.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V6.

Route 22 – Drielandenbos
Blz. 90 t/m 93: Vanwege een voor wandelaars afgesloten bosweg is er een kleine routewijziging. Download hier de bijgewerkte, volledige routebeschrijving: http://www.nlwandel.nl/Bestanden/Gids06_LimburgZuid_blz90-93.pdf
Deze wijziging is opgenomen vanaf versie V10.

 

Graag wijzigingen doorgeven!

Zie je in de tekst aanwijzingen die niet meer kloppen, doe wandelaars na jou dan een groot plezier door ze aan de routemaker te mailen: info@wandelbart.nl. Je kunt ook gebruikmaken van het formulier hiernaast.
De routebeschrijving wordt dan gelijk bijgewerkt waardoor wandelaars na jou weer met de meest recente routebeschrijving op pad gaan.
Bedankt!